Dorte Olesen

Dorte Olesen

Formand, Selskabet for Naturlærens Udbredelse

"H.C. Ørsted var en fantastisk vidtspændende dansk naturvidenskabsmand, som udover at levere store videnskabelige gennembrud også gjorde en kolossal indsats for at formidle naturvidenskab til hele det danske samfund.

Han stiftede bl.a. Selskabet for Naturlærens Udbredelse – i daglig tale kaldet SNU – som også i dag kan samle hundredevis af tilhørere til foredrag om de nyeste naturvidenskabelige gennembrud. Men der er stadig mange danskere – og endnu flere udlændinge – som ikke kender H.C. Ørsted.

Jeg vil arbejde for, at H.C. Ørsted2020 fejringen kan være med til at udbrede kendskabet til H.C. Ørsted væsentligt, både blandt danskere og blandt de mange udenlandske turister i Danmark i 2020."

http://www.hcoersted2020.dk/H-C-Oersted-Ambassadoerer/Dorte-Olesen
22 OKTOBER 2019