Undervisningsforløb, -materialer og -tilbud

Dette signaturprojekt skal give alle lærere let tilgængeligt og gratis materiale, som de kan bruge i undervisningen om elektromagnetisme og H.C. Ørsted.

Der udarbejdes fire eksemplariske undervisningsforløb om elektromagnetisme, til hhv. indskoling, mellemtrin, udskoling og gymnasie-niveau. Særlige materialesamlinger distribueres gennem Center For Undervisningsmidler, CFU. Princippet i alle undervisningsforløb er selvstændige delelementer/byggeklodser, der kan sammensættes på flere måder: En temadag, en emneuge eller som et længerevarende forløb over mange uger eller måneder. På den måde kan lærere og undervisere tilpasse et H.C. Ørsted-forløb til netop deres klasse og skole.

Der bliver et flerfagligt element i mange af byggeklodserne, som desuden skal tage udgangspunkt i elevernes egen hverdag. Temaer for byggeklodser kan være:

 • H.C. Ørsted og elektromagnetismen (fysik/kemi)
 • H.C. Ørsted og videnskabsteoriens historie (alle naturfag, historie, teknologihistorie)
 • H.C. Ørsteds opdagelse i nutiden (fysik/kemi, samfundsfag)
 • H.C. Ørsteds samtid (historie)
 • H.C. Ørsted, sproget og H.C. Andersen (dansk)

Udover kendte undervisningselementer kan byggeklodserne trække på andre H.C. Ørsted 2020-projekter. f.eks.:

 • Fysikkufferter
 • Livestreaming/video fra genopførsel af H.C. Ørsteds forsøg
 • Udstillinger
 • Fysikstuderende i Naturvidenskabsfestivals foredragsordning
 • Mulighed for at stille spørgsmål til forskere
 • Videnskabsteateret
 • H.C Ørsted som Social Media-bruger
 • Landsdækkende happenings

I forbindelse med undervisningsforløbene bliver der udarbejdet en beskrivelse af den faglige progression fra 0. klasse til 3. g. Derudover bliver der udviklet og produceret særlige videoer til brug i både undervisning og i fritiden, som skal inspirere til videre fordybelse inden for naturvidenskab. For at klæde alle lærere på til at blive helt fortrolige med elektromagnetisme og H.C. Ørsted kan der udarbejdes særligt baggrundsmateriale.

Aktører
Center for Undervisningsmidler, Astra samt interessenter, der inddrages når det er relevant.

http://www.hcoersted2020.dk/Undervisningsomraadet/Undervisningsforloeb-materialer-og-tilbud
22 OKTOBER 2019