Jubilæumsskrift/e-bog

Dette signaturprojekt skal formidle ny viden om H.C. Ørsted.

Jubilæumsskriftet/e-bogen vil tage afsæt i indholdet af vandreudstillingen ”Ørsted på ny” og de tidligere udgivne rejsebreve. Skriftet vil afspejle H.C. Ørsteds liv, elektromagnetismens betydning, og hvordan ny teknologi fremadrettet udvikler sig.

I 2011 udgav Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs udenlandske medlem Andrew Jackson bogen H.C. ØRSTEDS REJSEBREVE. De er stadig meget aktuelle. Dengang skrev selskabets forlag:

H.C. Ørsted foretog otte udenlandsrejser, af en varighed på mellem en enkelt uge og mere end tre år. H.C. Ørsted beskrev sine oplevelser og iagttagelser i breve ofte i form af en dagbog beregnet for familie og venner. Dele af korrespondancen er tidligere publiceret i forkortet form af H.C. Ørsteds datter Mathilde, men vil i denne udgave for første gang blive udgivet i sin helhed. Ligeledes udgives skriftet på engelsk.

Samlet udgør brevene en fascinerende dokumentation af H.C. Ørsteds udvikling som videnskabsmand og som menneske. Udover at give indblik i det forløb og de holdninger, der førte til hans opdagelse af elektromagnetismen i 1820, er rejsebrevene desuden en påmindelse om den udstrakte grad af international mobilitet og internationalt samarbejde, som karakteriserede naturvidenskaberne i den første halvdel af 1800-tallet. Rejsebrevene vil blive perspektiveret i relation til moderne teknologiske udvikling fremadrettet.

I forbindelse med udstillingen ”Ørsted på ny” udgives et udstillingskatalog i form et jubilæumsskrift, ”Ørsted på ny”, der med nye vinkler vil formidle rejsebrevene og H.C. Ørsteds indsats i det danske samfund og hans betydning for den moderne teknologiske udvikling.

Aktører
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Selskabet for Naturlærens Udbredelse og Syddansk Universitet med flere.

http://www.hcoersted2020.dk/Videnskabsomraadet/Jubilaeumsskrift_e-bog
22 OKTOBER 2019