Nobelprismodtagerforelæsning

Dette signaturprojekt skal inspirere unge til at vælge en forskeruddannelse og samtidigt vise grundforskningens betydning for samfundet.

Der inviteres en anerkendt international eliteforsker eksempelvis Nobelpristager. Forelæsningen afholdes på Panum Instituttet.

Aktører
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og evt. i samarbejde med andre aktører

http://www.hcoersted2020.dk/Videnskabsomraadet/Nobelprismodtagerforelaesning
22 OKTOBER 2019