Offentlig foredragsrække om H.C. Ørsted og hans opdagelser

Dette signaturprojekt skal fortælle offentligheden om H.C. Ørsteds liv og betydning formidlet gennem populærvidenskabelige foredrag. Foredragene henvender sig til en bred målgruppe i form af den natur- og teknisk videns interesserede dansker.

Foredragene afholdes eksempelvis hos Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og på Københavns Universitet samt i Rundetårn og andre steder, hvor vandreudstillingen om H.C. Ørsteds opdagelser kommer rundt.

Aktører
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Selskabet for Naturlærens Udbredelse og evt. i samarbejde med andre aktører.

http://www.hcoersted2020.dk/Videnskabsomraadet/Offentlig-foredragsraekke-om-H-C-Oersted-og-hans-opdagelser
22 OKTOBER 2019