Vandreudstilling -”Ørsted på ny”

Dette signaturprojekt fokuserer på H.C. Ørsteds opdagelser, på mennesket bag opdagelsen, hans samtid og verdensbillede. Få adgang til at se H.C. Ørsteds komplette samling af kompas, fysikinstrumenter, korrespondancen med H.C. Andersen, portrættet malet af Eckersberg m.v. Også H.C. Ørsteds betydning for dansk ølbrygning og sukkerproduktion illustreres. Udstillingen fremvises  i Rundetårns udstillingslokaler på biblioteksloftet.

Udstillingen vil også fremvise kunstinstallationer, der relaterer sig til H.C. Ørsteds virke, herunder fokus på nordlys. I tilknytning til udstillingen vil der være foredragsfaciliteter, hvor dele af signaturprojektet ”Offentlig foredragsrække om H.C. Ørsted og hans opdagelser” gennemføres. Disse foredrag vil knytte udstillingen tættere på nutidens forskning, og hvilken betydning H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen har for nutiden og fremtiden.

Udstillingens udtryk
Udstillingens udtryk er båret af æstetik og sanselighed. Videoinstallationer og lyssætninger fortolker naturfænomener som nordlys, magnetfelter, lys mv. Temaerne i udstillingen vil tage afsæt i følgende tre områder:

  • H.C. Ørsteds verdensbillede og samtid
  • Opdagelsen og eksperimenternes styrke – på skuldrene af en gigant
  • Arven efter H.C. Ørsted

Hvor
Udstillingen vil åbne sommeren 2020 i Rundetårns udstillingslokaler på biblioteksloftet. Herefter skal udstillingen vises på Syddansk Universitet i Odense og på Steno Museet i Aarhus, hvorefter den vil blive tilbudt fremvist på op til to tekniske museer i de øvrige nordiske lande og England. Udstillingen vil siden indgå i Teknisk Museums nye opbygning.

Aktører
Selskabet for Naturlærens Udbredelse og Danmarks Tekniske Museum

http://www.hcoersted2020.dk/Videnskabsomraadet/Vandreudstilling
22 OKTOBER 2019