Om HCØ2020

- et landsdækkende formidlingsinitiativ der skal fremme naturvidenskabelig dannelse og uddannelse.

D. 21. juli 1820 udsendte den berømte danske fysikprofessor, H.C. Ørsted, en kort artikel på latin, hvori han redegjorde for, at en magnetnål bevæger sig, når den er i nærheden af elektricitet. Opdagelse af elektromagnetismen for 200 år siden var en naturvidenskabelig verdensbegivenhed, som muliggjorde udviklingen af det moderne samfund. Og udviklingen fortsætter i 2020.

Sammenhængen mellem elektricitet og mekanisk kraft er stadig et af forskernes store fokusområder. Nutidens centrale udfordringer er fx at udvikle bedre batterier, så vi kan lagre den elektricitet, vi producerer, i længere tid. Eller at kunne producere CO2-neutral energi i endnu større skala. Nye opdagelser på niveau med H.C. Ørsteds vil hjælpe os med at løse klodens klimaudfordringer.

Formidlingsinitiativ
I anledning af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen iværksætter DTU sammen med de øvrige danske universiteter og en række centrale partnere inden for kultur, uddannelse og erhverv et landsdækkende formidlingsinitiativ; HCØ2020 - 200-året for elektromagnetismen, som er målrettet børn, unge og voksne.

Formål
Formålet er at styrke naturvidenskabelig dannelse på tværs af alle alderstrin samt højne den almene viden og interesse for videnskab over hele landet med fokus på fremtidens teknologi. 200-året markeres gennem formidlingsindsatser med omdrejningspunkt i undervisnings-, kultur- og videnskabsaktiviteter spredt ud over hele året - typisk med en fælles framing inden for HCØ2020-emnet.

De 3 hovedområder

  1. Kulturområdet er rettet mod den almene borger, ledes af Experimentarium og vil indbefatte science centre, museer og kulturpartnere.

  2. Undervisningsområdet er et centralt aktivitetsområde og ledes af Astra, der er det nationale naturfagscenter i Danmark.

  3. Videnskabsområdet ledes af DTU i samarbejde med Danske Universiteter, og indbefatter de øvrige universiteter, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Selskabet for Naturlærens Udbredelse.

Det nationale formidlingsinitiativ består af 12 signaturprojekter, der dækker de tre hovedområder. Signaturprojekterne og andre HCØ2020 relaterede aktiviteter samles i et koordineret program. Derudover arrangeres et fælles åbningsevent, som skal favne alle aktivitetsområderne og medvirke til at udbrede kendskabet til fejringen af HCØ2020.

Deltag med dit projekt
Udover de direkte involverede partnere i projektet, inviteres alle andre interesserede aktører med til fejringen og opfordres til selv at skabe og etablere delprojekter, som passer ind i det samlede HCØ2020-tema.

Alle delprojekter vil kunne blive omtalt på denne hjemmeside og i arrangementskalenderen og dermed indgå i den samlede PR- og informationsvirksomhed, som vil være omdrejningspunkt for 200 års fejringen.

Ønsker du at deltage med din egen HCØ2020 aktivitet, så kontakt HCØ2020 sekretariatet på hcoersted2020@dtu.dk

Kontakt

Gitte Lunde Andresen
Kontorchef, Stakeholder Management
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 11 96

Kontakt

Mathias Lilholt
Kommunikationsmedarbejder
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
93 51 11 12
http://www.hcoersted2020.dk/om_h_c-oe_2020
14 NOVEMBER 2019